Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Nastavni plan i program odsjeka Proizvodni biznis - 2. ciklus studija

Kompletan Nastavni plan i program odsjeka Proizvodni biznis 2. ciklus studija u PDF formatu

Prva godina studija
  predavanja vježbe ECTS
1. semestar - zimski
Upravljanje troškovima 2 2 5
Operaciona istraživanja 2 3 6
Energetski procesi i tehnologije 3 3 7
Primjena numeričkih metoda u inženjerstvu 2 2 5,5
Izborni predmet 1 3 3 6,5
2. semestar - ljetni
CIM tehnologije 3 3 6,5
Standardizacija 2 2 5,5
Mehatronički sistemi 3 2 6
Poduzetnički menadžment 3 2 5,5
Izborni predmet 2 3 3 6,5
Druga godina studija
  predavanja vježbe ECTS
3. semestar - zimski
Projektni menadžment 3 3 6
Industrijska politika 2 2 5
PDM/PLM sistemi 2 3 6
Fleksibilni proizvodni sistemi 3 3 6,5
Izborni predmet 3 3 3 6,5
4. semestar - ljetni
Poslovno komuniciranje 3 2 6
Spoljnjo trgovinsko poslovanje 2 2 5
Master rad     19
       
Izborni predmeti      
I grupa izbornih predmeta:
- Nekonvencionalni postupci obrade
- Nove proizvodne tehnologije
- Tehnologije obrade nemetalnih materijala
3 3 6,5
II grupa izbornih predmeta:
- Integrisani sistemi kvaliteta
- Tehnologije demontaže i montaže
- Projektovanje proizvodnih sistema
3 3 6,5
 

 

 
 
Webmaster | Ažurirano 16.03.2018