Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Nastavni plan i program odsjeka Proizvodni biznis - 1. ciklus studija

Kompletan Nastavni plan i program odsjeka Proizvodni biznis 1. ciklus studija u PDF format

Prva godina studija
  predavanja vježbe ECTS
1. semestar - zimski
Osnove matematike za inženjerstvo 2 2 5
Tehnička mehanika 3 3 6
Uvod u ekonomiju 2 2 5
Tehničko crtanje 3 3 6
Materijali u proizvodnji 3 2 5
Engleski jezik I 2 0 2
Sportska kultura I 0 2 1
2. semestar - ljetni
Matematika I 3 3 7
Osnove mašinstva 3 3 7
Ekonomika preduzeća 3 3 6
Proizvodne tehnologije I 2 2 5
Sociologija 2 0 2
Engleski jezik II 2 0 2
Sportska kultura II 0 2 1
Druga godina studija
  predavanja vježbe ECTS
3. semestar - zimski
Matematika II 2 3 6,6
Upravljanje kvalitetom 2 2 4,5
Inženjersko računarsko modeliranje 2 3 6
Proizvodne tehnologije II 2 2 5
Menadžment MSP 2 3 5
Engleski jezik III 2 0 2
Sportska kultura III 0 2 1
4. semestar - ljetni
Ekoinžinjerstvo 2 2 5
Mjerna tehnika 2 2 4,5
Poslovno pravo 3 2 6
Proizvodni sistemi i logistika 3 3 6,5
Marketing 3 2 5
Engleski jezik IV 2 0 2
Sportska kultura IV 0 2 1
Treća godina studija
  predavanja vježbe ECTS
5. semestar - zimski
Upravljanje proizvodnjom 3 3 7
Računovodstvo i finansije 3 3 7
Izborni predmet 1 3 3 6,5
Izborni predmet 2 3 3 6,5
Engleski jezik V 2 1 3
6. semestar - ljetni
Industrijska praksa 0 8 4
Termička obrada 2 2 4,5
Izborni predmet 3 3 3 6,5
Engleski jezik VI 2 1 3
Završni rad     12
       
Izborni predmeti      
I grupa izbornih predmeta:
- Alati i pribori
- Mašine za obradu deformacijom
- Zavarivanje
3 3 6,5
II grupa izbornih predmeta:
- Projektovanje tehnoloških postupaka
- Upravljanje ljudskim resursima
- Održavanje tehničkih sistema
3 3 6,5

 

 
 
Webmaster | Ažurirano 19.10.2016