Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Spisak studenata po grupama za akademsku 2017/2018. godinu

Prva godina:

Student Grupa
Horić Emira Svi studenti su u istoj grupi
Krkalić Kemal
Karamehmedović Irma
Mehić Nejra
Šišić Ajla
Skrobo Admir
Jašarević  Rasema
Smriko Ajla
Lužić Dženita
Ganibegović Munira
Varupa Rahima
Porča Nedim
Fejzić Arnela
Berbić Emina
Avdić Haris
Jusufi Samir
Hajder Mia
Smriko Hamza
Čehajić Mubina
Isaković Samed
Bajramović Semir
Varupa Rahima
Kobilica Ferhad
Mehmedović Ašir
Mešeljević Kenan
Lošić Benjamin
Kordić Aldin

Druga godina:

Student Grupa
Arnautović Amar Svi studenti su u istoj grupi
Bašić BErina
Begagić Amina
Beganović Ajna
Begić Maid
Čišija Amel
Delić Sead
Delić Admir
Halilović Sumeja
Hasić Berina
Mujezinović Haris
Mušinović Majla
Neziri Ajdina
Nikolić Ivona
Pašalić Nina
Pašanbegović Amina
Pjanić Amina
Pojskić Adnan
Prkić Gabrijela
Ridžal Emina
Smriko Muhamed
Strika Selma
Šahinović Amila
Šarić Ilhan
Šečić Lejla
Šehić Ermina
Tahirović Ena
Žepačkić Marco


 

 
Webmaster | Ažurirano 15.02.2018