Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
Rezultati kolokvija, parcijalnih testova i ispita - Građevinarstvo

Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Mehanika II 10.05.2018
Mostovi 07.05.2018
Inženjerska geologija 14.04.2018
Računarsko programiranje za inženjerstvo 14.04.2018
Mostovi 04.04.2018
Materijali u građevinarstvu I 21.02.2018
Inženjerska geologija 19.02.2018
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 13.02.2018
Materijali u građevinarstvu I 12.02.2018
Tehnologija betona, Materijali u građevinarstvu II 12.02.2018
Građevinska fizika 07.02.2018
Inženjerska geologija 02.02.2018
Tehnologija betona 31.01.2018
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike - ispravka 30.01.2018
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 29.01.2018
Materijali u građevinarstvu I 26.01.2018
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 11.01.2018
Materijali u građevinarstvu I 14.12.2017
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 15.11.2017
Materijali u građevinarstvu I 06.11.2017
 
Webmaster | Ažurirano 10.05.2018