Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Nastavni plan i program odsjeka Građevinarstvo - 1. ciklus studija

Kompletan Nastavni plan i program odsjeka Građevinarstvo 1. ciklus studija u PDF formatu

Prva godina studija
  predavanja vježbe ECTS
1. semestar - zimski
Inženjerska matematika I 3 3 7
Nacrtna geometrija 3 3 6
Materijali u građevinarstvu I 2 2 5
Mehanika I 3 2 6
Sociologija i ekonomika građevinarstva 2 0 3
Engleski jezik I 1 1 2
Fizičko obrazovanje I 0 2 1
2. semestar - ljetni
Inženjerska matematika II 3 3 7
Građevinska fizika 2 2 5
Materijali u građevinarstvu II 2 2 5
Mehanika II 2 2 5
Inženjerska geologija 2 2 5
Engleski jezik II 1 1 2
Fizičko obrazovanje II 0 2 1
Druga godina studija
  predavanja vježbe ECTS
3. semestar - zimski
Inženjerska matematika III 2 3 6
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 3 2 6
Geodezija 2 3 5
Mehanika materijala I 3 2 6
CAD u građevinarstvu 2 2 4
Engleski jezik III 1 1 2
Fizičko obrazovanje III 0 2 1
4. semestar - ljetni
Mehanika tla i stijena 3 2 6
Mehanika materijala II 2 2 6
Zgradarstvo 3 2 5
Računarsko programiranje 2 3 5
Dejstva na objekte 2 2 5
Engleski jezik IV 1 1 2
Fizičko obrazovanje IV 0 2 1
Treća godina studija
  predavanja vježbe ECTS
5. semestar - zimski
Fundiranje/Temeljenje 3 3 5
Putevi i saobraćajnice 3 2 6
Numeričke metode u inženjerstvu 2 2 5
Statika konstrukcija I 3 3 6
Drvene konstrukcije I 3 2 6
Engleski jezik V 2 0 2
6. semestar - ljetni
Metalne konstrukcije I 3 2 6
Zemljani radovi i tuneli 2 2 5
Hidrotehnički objekti 3 2 6
Inženjerske simulacije 2 3 6
Tehnologija betona 2 2 5
Engleski jezik VI 2 0 2
Četvrta godina studija
  predavanja vježbe ECTS
7. semestar - zimski
Organizacija i tehnologija građenja 3 2 6
Betonske konstrukcije I 3 3 7
Injektiranje i konsolidacija 3 2 6
Stabilnost i dinamika konstrukcija 3 2 6
Izborni predmet 1 2 3 5
8. semestar - ljetni
Tehnologija montaže 2 2 4
Ispitivanje konstrukcija 2 2 4
Organizacija i ekonomika 2 2 4
Izborni predmet 2 2 3 5
Stručna praksa 0 2 3
Diplomski rad     10
       
Izborni predmeti      
I grupa izbornih predmeta:
- Sanacija građevinskih objekata
- Energijska efikasnost u zgradarstvu
- Komunalna hidrotehnika
2 3 5
II grupa izbornih predmeta:
- Prostorno planiranje i zaštita okoliša
- Pouzdanost konstrukcija
- Upravljanje projektima u građevinarstvu
2 3 5

 

 
 
Webmaster | Ažurirano 19.10.2016