Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Raspored ispitnih rokova za 2017/2018 - Građevinarstvo
Na 11/17 sjednici Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta održanoj 11.12.2017. usvojen je
Raspored ispitnih rokova za 2017/2018 akademsku godinu.
Prije izlaska na ispit iz određenog predmeta student mora ispuniti obaveze predviđene programom tog nastavnog predmeta.
Ispite je potrebno prijaviti putem studentskog informacionog sistema (SIS) najkasnije tri (3) dana prije ispita.
Smatra se da je student pristupio ispitu ukoliko je primio ispitne zadatke na pismenom ispitu ili saslušao pitanja profesora na usmenom ispitu. Ukoliko student napusti ispit po prijemu zadataka ili po saslušanim pitanjima smatra se da on ispit nije položio i u prijavu se obaveno upisuje negativna ocjena. Na ispitu student je obavezan posjedovati upisnicu/indeks ili ličnu/osobnu kartu kako bi se mogao utvrditi identitet studenta.

 
 
Webmaster | Ažurirano 11.12.2017