Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici


Univerzitet u Zenici
Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Obavijest za studente Proizvodnog biznisa koji idu na praksu u Arcelor Mittal Zenica 28.03.2017
Studenti odsjeka Proizvodni biznis koji treba da obave praksu u kompaniti Arcelor Mittal Zenica, trebaju da se hitno jave u direkciju kompanije u sobu 119 kod kontakt osobe gospođe Edine Pračić, radi dogovora i informisanja o svim potrebnim detaljima prije početka prakse.
Studenti se upućuju da se što prije jave navedenoj kontakt osobi.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Nastava iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi 27.03.2017
Predavanja iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi na III godini odsjeka Građevinarstvo održat će se u petak 31.03. sa početkom u 15.15 sati, i potom u subotu 01.04. u terminu koji bude dogovoren sa predmetnim nastavikom. Ostale termine za predavanja predmetni nastavnik će dogovoriti sa studentima i uskladiti sa svojim i njihovim rasporedom.
Zbog eventualnog mogućeg kašnjenja u saobraćaju, mole se studenti da sačekaju dolazak profesora u petak 31.03.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Suad Špago
Obavijest u vezi strucne/industrijske prakse 27.03.2017
Obavještavaju se studenti završnih godina I ciklusa studija oba odsjeka (IV godina Građevinarstvo i III godina Proizvodni biznis) da su dužni obaviti svoju stručnu/industrijsku praksu, prema sačinjenom planu. Praksu je potrebno obaviti počevši od prvog ponedjeljka u mjesecu aprilu, dakle počevši od 03.04.:
- u trajanju od 15 radnih dana za Proizvodni biznis
- u trajanju od 4 radna dana za Građevinarstvo.
Radi obavljanja prakse, studenti odsjeka Proizvodni biznis bit će oslobođeni nastave u prve 3 sedmice mjeseca aprila, a studenti odsjeka Građevinarstvo mogu praksu obavljati u slobodnim danima kada nemaju nastavu, u dogovoru sa pojedinim firmama i svojim mentorima.
Tokom prakse, studenti su dužni da vode dnevnik stručne prakse. Predložak za dnevnik prakse može se skinuti sa web stranice fakulteta: http://www.ptf.unze.ba/nm_praksa.php.
Dnevnik prakse studenti će nakon obavljene prakse donijeti kod dodijeljenog mentora i kolokvirati. Osim dnevnika prakse, nakon obavljene prakse, studenti takođe moraju dobiti u firmi u kojoj su bili zvanično uvjerenje/potvrdu da su obavili praksu, koja mora biti ovjerena/potpisana od strane odgovornog lica u firmi. Samo uz dnevnik prakse i pribavljenu potvrdu firme, studenti će moći kolokvirati i ovjeriti obavljenu praksu na fakultetu.
Radi davanja posljednjih uputa, prije odlaska na praksu svi studenti trebaju obavezno da se jave prodekanu za nastavu i svojim dodijeljenim mentorima.
Prodekan za nastavu i studenska pitanja
Obavijest 27.03.2017
Obavještavaju se studenti 1. godine studija smjer Proizvodni biznis da će se 1. test iz predmeta Ekonomika preduzeća održati 19.4.2017. godine s početkom u 13,00 sati.
Predmetni saradnik Alem Merdić
Obavijest (apsolventski rok) 24.03.2017
Obavještavaju se studenti da će se apsolventski rok iz predmeta Engleski jezik 5 i 6 obaviti u ponedjeljak 27.3.2017. u 12. sati.
Doc.dr. Aida Tarabar
Aktualizirani raspored studenata za obavljenje stručne prakse za akademsku 2016/2017. godinu 24.03.2017

Odsjek Građevinarstvo

R.br. Student Firma Mentor
1 Ajdinović Adnan Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
2 Terzić Senad Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
3 Čelebić Adela Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
4 Mujić Hazim Altea Zenica as. Vahid Redžić
5 Đulan Eldin Altea Zenica as. Vahid Redžić
6 Bitić Sakib ITC Zenica as. Nermin Redžić
7 Dželo Arnesa ITC Zenica as. Nermin Redžić
8 Kardaš Haris ITC Zenica as. Nermin Redžić
9 Meh Grgić Andrea ITC Zenica as. Nermin Redžić
Odsjek Proizvodni biznis MSP
R.br. Student Firma Mentor
1 Bišić Dženana AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
2 Džanan Nadira AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
3 Džanan Haris AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
4 Mekić Emina AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
5 Sušić Ajla AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
6 Džebić Dino Krivaja metali Zavidovići V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
7 Šumić Josip Krivaja metali Zavidovići V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
8 Avdispahić Alem JP Elektroprivreda BiH – Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
9 Ganić Rabija Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
10 Neimarlija Mevnuna Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
11 Frljak Almasa Termoelektrana Kakanj ili Melik Visoko Doc.dr. Edin Berberović
12 Bektaš Amina ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
13 Havala Inela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
14 Kadrić Dalila ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
15 Kobić Belma ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
16 Mameledžija Anela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
17 Muslić Lejla ZIM Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
18 Pajazitović Adem AMZ Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
19 Pašanbegović Belma ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
20 Redžić Ajdin ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
21 Selimanović Amela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
22 Smriko Amra ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
23 Spahić Amina ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
24 Brljak Asmir BNT-TMH Novi Travnik Doc.dr. Edin Berberović
25 Hurem Amel HIF Vitez Doc.dr. Edin Berberović
26 Jarić Elma Cimos Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
27 Nezić Amel Služba zajedničkih poslova ZDK V.prof.dr. Samir Lemeš
28 Omerčić Almira Prograd Žepče V.prof.dr. Samir Lemeš
29 Lošić Aida Natron Hajat V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
30 Pašalić Adnan ZEDA Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
Obavijest (apsolventski rok) 20.03.2017
Obavještavaju se apsolventi odsjeka Proizvodni biznis da će se pismeni ispit iz predmeta Matematika i statistika (apsolventski rok) održati u petak, 24.03.2017. godine u 13:00 u prostorijama Mašinskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest za apsolvente Proizvodnog biznisa 20.03.2017
Obavještavaju se apsolventi odsjeka Proizvodni biznis da u srijedu, 22.03.2017. u 9 h mogu pristupiti polaganju ispita iz predmeta Termička obrada metala.
Predmetni nastavnik red.prof.dr. Nađija Haračić
Obavijest za studente Proizvodnog biznisa o obavezi prisustva nastavi 20.03.2017
Studenti svih godina na studijskom programu Proizvodni biznis obavezni su da prisustvuju nastavi iz predmeta Sportska kultura I, II i III.
Upozoravaju se svi studenti koji ne budu izvršavali svoje obaveze i dalje budu izostajali sa nastave, da neće moći ovjeriti semestar, u skladu sa Statutom Univerziteta u Zenici.
Menadžment fakulteta
Raspored diplomanata za akademsku 2016/2017. godinu 20.03.2017
Odsjek Građevinarstvo
R.br. Student Predmet Mentor
1 Ajdinović Adnan Organizacija i tehnologija građenja Doc.dr. Edis Softić
2 Bitić Sakib Statika konstrukcija I Doc.dr. Besim Demirović
3 Dželo Arnesa Fundiranje/Temeljenje Doc.dr. Zlatan Talić
4 Đulan Eldin Organizacija i tehnologija građenja Doc.dr. Edis Softić
5 Kardaš Haris Tehnologija betona Doc.dr. Adnan Mujkanović
6 Meh Grgić Andrea Injektiranje i konsolidacija Doc.dr. Haris Jašarević
7 Mujić Hazim Fundiranje/Temeljenje Doc.dr. Zlatan Talić
8 Terzić Senad Zemljani radovi i tuneli Doc.dr. Zlatan Talić
9 Čelebić Adela Fundiranje/Temeljenje Doc.dr. Zlatan Talić
Odsjek Proizvodni biznis MSP
R.br. Student Predmet Mentor
1 Avdispahić Alem Upravljanje proizvodnjom V.prof.dr. S. Jašarević
2 Bektaš Amina Industrijski manipulatori i roboti V.prof. dr. Malik Čabaravdić
3 Bišić Dženana Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković
4 Brljak Asmir Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka
5 Džanan Nadira CIM tehnologije Prof.dr. Darko Petković
6 Džanan Haris Termička obrada metala Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr.  A. Gigović-Gekić
7 Džebić Dino Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović
8 Frljak Almasa Ekonomika preduzeća V.prof.dr. Danijela Martinović
9 Ganić Rabija Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
10 Havala Inela Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
11 Hurem Amel Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović
12 Jarić Elma Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
13 Kadrić Dalila Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
14 Kobić Belma Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
15 Lošić Aida Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
16 Mameledžija Anela Proizvodne tehnologije i mašine Prof.dr. Sabahudin Ekinović
Doc.dr. Ibrahim Plančić
Prof.dr. Sead Pašić
17 Mekić Emina Termička obrada metala Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr.  A. Gigović-Gekić
18 Muslić Lejla Termička obrada metala Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr.  A. Gigović-Gekić
19 Neimarlija Mevnuna Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka
20 Nezić Amel Upravljanje proizvodnjom V.prof.dr. S. Jašarević
21 Omerčić Almira Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
22 Pajazitović Adem Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković
23 Pašalić Adnan Termička obrada metala Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr.  A. Gigović-Gekić
24 Pašanbegović Belma Mjerenja i kvalitet V.prof.dr. S. Jašarević
V.prof.dr. Samir Lemeš
25 Redžić Ajdin Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković
26 Selimanović Amela Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović
27 Smriko Amra Materijali u proizvodnji V.prof.dr. Raza Sunulahpašić
Prof.dr. Nađija Haračić
28 Spahić Amina Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka
29 Sušić Ajla Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović
30 Šumić Josip Proizvodni sistemi i logistika Prof.dr. Darko Petković
Raspored studenata za obavljenje stručne prakse za akademsku 2016/2017. godinu 20.03.2017
Odsjek Građevinarstvo
R.br. Student Firma Mentor
1 Ajdinović Adnan Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
2 Terzić Senad Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
3 Čelebić Adela Hering d.o.o. Široki brijeg as. Vahid Redžić
4 Mujić Hazim Altea Zenica as. Vahid Redžić
5 Đulan Eldin Altea Zenica as. Vahid Redžić
6 Bitić Sakib ITC Zenica as. Nermin Redžić
7 Dželo Arnesa ITC Zenica as. Nermin Redžić
8 Kardaš Haris ITC Zenica as. Nermin Redžić
9 Meh Grgić Andrea ITC Zenica as. Nermin Redžić
Odsjek Proizvodni biznis MSP
R.br. Student Firma Mentor
1 Bišić Dženana AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
2 Džanan Nadira AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
3 Džanan Haris AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
4 Mekić Emina AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
5 Sušić Ajla AMZ Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
6 Džebić Dino Krivaja metali Zavidovići V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
7 Šumić Josip Krivaja metali Zavidovići V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
8 Avdispahić Alem Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
9 Ganić Rabija Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
10 Neimarlija Mevnuna Termoelektrana Kakanj Doc.dr. Edin Berberović
11 Frljak Almasa Termoelektrana Kakanj ili Melik Visoko Doc.dr. Edin Berberović
12 Bektaš Amina ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
13 Havala Inela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
14 Kadrić Dalila ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
15 Kobić Belma ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
16 Mameledžija Anela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
17 Muslić Lejla ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
18 Pajazitović Adem ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
19 Pašanbegović Belma ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
20 Redžić Ajdin ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
21 Selimanović Amela ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
22 Smriko Amra ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
23 Spahić Amina ZEDA Zenica Prof.dr. Aleksandar Karač
24 Brljak Asmir BNT-TMH Novi Travnik Doc.dr. Edin Berberović
25 Hurem Amel HIF Vitez Doc.dr. Edin Berberović
26 Jarić Elma Cimos Zenica V.prof.dr. Samir Lemeš
27 Nezić Amel Služba zajedničkih poslova ZDK V.prof.dr. Samir Lemeš
28 Omerčić Almira Prograd Žepče V.prof.dr. Samir Lemeš
29 Lošić Aida Natron Hajat V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
30 Pašalić Adnan ZIM Zenica V.prof.dr. Sabahudin Jašarević
Obavijest za studente III godine Proizvodni biznis 13.03.2017
Pozivaju se svi studenti III godine Proizvodni biznis da se jave kod prodekana za nastavu radi popunjavanja ankete za provjeru studentskog opterećenja.
Studenti treba da se jave kod prodekana najkasnije do četvrtka 16.03.2017. godine.
Prodekan za nastavu Doc.dr. Edin Berberović
Otvoren poziv za dodjelu stipendija "STIPENDIUM HUNGARICUM'' 10.03.2017
Potpisivanjem Programa obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske 2017 -2019 definisan je plan obrazovne i kulture saradnje BiH i Mađarske. Između ostalog, to znači da će studenti iz BiH moći da apliciraju za mađarske stipendije "Stipendium Hungaricum", što podrazumjeva besplatne studije, smještaj u univerzitetskim kampusima i studentskim domovima, zdravstveno osiguranje, te mjesečne stipendije. Ambasada Mađarske je uputila pismo Ministarstvu civilnih poslova BiH, u kojem informiše o produženju roka za apliciranje bh.studenata do 31.03.2017.godine. Programom je obezbjeđeno 50 stipendija za studente iz BiH koji studiraju u oblasti poljoprivrede i prirodnih nauka, oblasti inženjerstva i ekonomije, te jednociklusne studije u oblasti medicine za pune dodiplomske ili postdiplomske studijske programe. Osigurano je i 5 stipendija za pune doktorske studije na engleskom jeziku u bilo kojoj oblasti od interesa. Za sve detalje informacije vezano za stipendijski program ''Stipendium Hungaricum'', koje obuhvataju načine, rokove za podnošenje aplikacija, možete pronaći na sljedećoj web adresi: www.stipendiumhungaricum.hu i www.tka.hu
Obavijest 09.03.2017
Obavještavaju se studenti svih godina odsjeka Proizvodni biznis da se nastava iz Sportske kulture nastavlja redovno održavati, petkom prema rasporedu.
Svi studenti svih godina obavezni su da prisustvuju nastavi kako bi stekli uslove za ovjeru semestra.
Čestitka za 8. mart 08.03.2017
Svim zaposlenicama, spoljnim saradnicama i studenticama Politehničkog fakulteta želimo Sretan 8. mart, međunarodni praznik Dan žena.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Obavijest 03.03.2017
Obavještavaju se studenti svih godina odsjeka Proizvodni biznis da se nastava iz Sportske kulture neće održati u današnji dan zbog odsustva predmetnog nastavnika.
Obavijest 28.02.2017
Obavještavaju se studenti II godine Proizvodni biznis da se odgađaju predavanje i vježbe iz predmeta Poslovno pravo zakazani za utorak (28.02.2017.) zbog održavanja izborne i redovne sjednice Senata. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni.
Prof. dr Enes Bikić
Obavijest o izmjeni rasporeda za II ciklus Proizvodni biznis 24.02.2017
Vježbe iz Poduzetničkog menadžmenta umjesto subotom održavat će se četvrtkom u terminu 19.15-12.00 sati.
Obavijest o izmjeni učionice za vježbe iz Građevinske fizike 23.02.2017
Vježbe iz Građevinske fizike u grupi B na I godini studijskog programa Građevinarstvo koje su po rasporedu srijedom 14.15-15.00 sati, održavat će se u istom terminu u učionici 3201, umjesto prvobitno planirane učionice.
Obavijest 22.02.2017
Obavještavaju se korisnici studentske službe Politehničkog fakulteta da ista neće raditi u četvrtak, 23/02/2017. godine.
Obavještenje 22.02.2017
Obavještavaju se studenti III godine studijskog programa Proizvodni biznis, koji su odabrali predmet Industrijski manipulatori i roboti, da će se uvodno predavanje održati u ponedjeljak, 27.02.2017. godine u 12:15h u sali 3105.
Predmetni nastavnik: V.prof.dr. Malik Čabaravdić
Poziv za razmjenu studenata i akademskog osoblja u okviru Mevlana programa razmjene 22.02.2017
Otvoren je poziv za razmjenu studenata i nastavnog osoblja u okviru Mevlana programa mobilnosti. Program je finansiran od strane Vlade Republike Turske a trenutno je otvoren poziv za aplikacije za Trakya Univerzitet u Edirneu, Univerzitet u Ankari, Ondokuz Mayis Univerzitet u Samsunu i Duzce Univerzitet u Duzceu.
Sve informacije u vezi programa i nacina prijave nalaze se na stranici Univerziteta u Zenici: link
Sastanak za studente završnih godina u vezi stručne/industrijske prakse i odabira predmeta za diplomske radove 21.02.2017
Pozivaju se studenti završnih godina I ciklusa studija oba odsjeka (IV godina Građevinarstvo i III godina Proizvodni biznis) na sastanak kod prodekana za nastavu radi utvrđivanja rasporeda studenata po firmama za obavljanje obavezne stručne/industrijske prakse i definisanja predmeta i mentora za izradu diplomskih radova.
Sastanci će se održati u slijedećim terminima:
- za odsjek Proizvodni biznis: u četvrtak 23. februara sa početkom u 9 sati
- za odsjek Građevinarstvo: u petak 24. februara sa početkom u 10 sati.
Svi studenti završnih godina OBAVEZNI su da se jave u navedenim terminima u kabinet prodekana za nastavu.
Prodekan za nastavu i studenska pitanja
Obavijest 20.02.2017
Obavještavaju se studenti III godine studijskog programa Proizvodni biznis, koji su odabrali predmet Industrijski manipulatori i roboti, da će se uvodne vježbe održati u utorak, 21.02.2017. godine u 12:15h u sali 4106.
Predmetni asistenti: Anel Husaković, mag.el.-dipl.ing.el., Dženana Tomašević, mag.el.-dipl.ing.el.
Obavještenje studentima II ciklusa o ovjeri zimskog i početku ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine 20.02.2017
Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske 2016/2017. godine za studente svih studijskih programa II ciklusa studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 20. februara (ponedjeljak) do 28. februara (utorak) 2017. godine. Za ovjeru semestra potrebni su potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom zimskog semestra akademske 2016/2017. godine.
Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje će slušati u ljetnom semestru na naličju lista. Student na prvu praznu stranicu INDEXA upisuje predmete ljetnog semestra (koje možetenaći na oglasnoj ploči) akademske 2016/2017. godine. Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste. Napomena: Studenti koji nisu regulisali troškove školarine dužni su to uraditi u što kraćem roku.
Nastava na II ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine počinje u ponedjeljak 27.02.2017. godine, prema rasporedu koji je postavljen na web stranici i na oglasnoj ploči fakulteta.
Studentska služba fakulteta
Obavijest o zamjeni termina predavanja i vježbi 20.02.2017
U prvoj sedmici nastave, za predavanja i vježbe iz predmeta Građevinske mašine i uređaji na odsjeku Građevinarstvo će se tzamijeniti termini, tako da će vježbe biti održane u srijedu 22.02.2017. od 9.15-11.00, a predavanja u četvrtak 23.02.2017. od 13.15-15.00.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Jovan Sredojević
Obavijest 18.02.2017
Zbog službenog odsustva predmetnog nastavnika i saradnika, predavanja i vježbe na odsjeku Građevinarstvo iz predmeta Zaštita okoliša i prostorno planiranje neće se održati u ponedjeljak 20.2.2017. Nastava iz ovog predmeta će početi u naredni ponedjeljak 27.02.2017., a propuštena nastava se nadoknaditi u dogovoru sa studentima.
Predmetni saradnik Doc. dr. Nusret Imamović
Početak nastave na I ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine 16.02.2017
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da nastava na I ciklusu studija počinje u ponedjeljak 20.02.2017. godine.
Raspored nastave za ljetni semestar za oba odsjeka postavljen je na na web stranici i na oglasnoj ploči fakulteta, kao i raspored studenata po grupama za odsjek Građevinarstvo, sve na odgovarajućim linkovima.
Napomena: Radi izmjene nastavnog plana i programa, studenti koji objavljaju I godinu odsjeka Građevinarstvo dužni su da slušaju predmet Materijali u građevinarstvu II i da iz istog polažu ispit.
Obavijest o neradnom danu 16.02.2017
U povodu nastupajućeg praznika Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (Službeni list RBiH br. 9/95) obavještavaju se zaposlenici, spoljni saradnici i studenti Politehničkog fakulteta da se 01.03.2017. godine (srijeda) neće raditi.
Svim zaposlenicima, spoljnim saradnicima i studentima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik.
Obavijest 08.02.2017
Obavještavaju se studenti da Studentska služba Fakulteta neće raditi u četvrtak, 09/02/2017. godine.
Uprava Fakulteta
Obavijest 07.02.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se završni-usmeni dio ispita iz predmeta Matematika I i Matematika i statistika održati u petak, 10.02.2017. godine u 17:00 u prostorijama Filozofskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest 06.02.2017
Radi zdravstvenih razloga predmetnog saradnika, ispit iz predmeta Engleski jezik III i IV pomijera se za petak u 15.00 sati.
Predmetni saradnik as. Maja Hinović-Hamzić
Obavijest 03.02.2017
Obavještavaju se samofinansirajući studenti II ciklusa studija na oba odsjeka da za prijavu ispita trebaju da izvrše uplatu predviđenog iznosa za svaki ispit koji polažu. Podaci o uplati mogu se izuzeti u studentskoj službi fakulteta.
Menadžment fakulteta
Obavijest 01.02.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka za Proizvodni biznis da će se završni-usmeni dio ispita iz predmeta Matematika I i Matematika i statistika održati u subotu, 04.02.2017. godine u 08:00 u prostorijama Filozofskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Studijski programi i kursevi diplomatske akademije Beč za akademsku 2017/18 24.01.2017
Diplomatska akademija u Beču je profesionalna škola koja nudi postdiplomske studije posvećene pripremi mladih, talentovanih diplomanata za internacionalnu karijeru i vodeće pozicije u međunarodnim organizacijama, EU, javnoj upravi i biznisu. Za akdemsku 2017/18 Diplomatska akademija nudi sljedeće studijske programe i kurseve:
1) 54. Diplomski studijski program: jednogodišnji program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa
2) 22.M.A.I.S.- studijski program (Master of Advanced Internatonal Studies): dvogodišnji master program sa težištem na Evropi
3) 11.E.T.I.A- studijski program (Master in Environmental Technology & International Affairs): dvogodišnji MSc-program tokom kojeg će se polaznici upoznati sa političkom, pravnom i privrednom pozadinom kao i sa naučno-tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezanih za okoliš
4) Ljetni kurs za njemački jezik i kulturu i civilizaciju Austrije
Za kandidatkinje/kandidate iz Bosne i Hercegovine na raspolaganju su posebne stipendije ADA-e ( Austrian Decelopment Agency). Dodatne informacije o ponudi, kao i informacije o načinu apliciranje dostupne su na web stranici www.da-vienna.ac.at
Obavijest 24.01.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će se nastava kod Prof.dr. Ivice Boke i Prof.dr. Edisa Softića održati u petak i subotu kako slijedi:
- Prof. dr. Ivica Boko, petak 27.01.2017. od 15 do 20 sati na I ciklusu studija i subota 28.01.2017. od 12 do 20 sati na II ciklusu studija
- Prof. dr. Edis Softić, petak 27.01.2017. od 15 - 20 sati i subota 28.01.2017. od 8 - 12 sati
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest 24.01.2017
Obavještavaju se studenti da se ispit iz predmeta Proizvodne tehnologije I pomijera za utorak, 31/01/2017 godine u 10,00 sati.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Edin Begović
Obavijest 19.01.2017. 
Obavještavaju se svi studenti koji imaju predavanja kod prof. dr Ivice Boke da se nastava odgađa zbog bolesti nastavnika. O narednom terminu nastave studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Službe Politehničkog fakutleta
Obavijest SYMPTOMA, better diagnosis - stipendija 17.01.2017. 
Opis (kratki): Stipendija za studente koji rade kako bi platili troškove studiranja.
Opis (dugi): SYMPTOMA, internetski pretraživač za bolesti, dodjeljuje stipendije na godišnjoj razini za studente koji su rade kako bi financirali troškove studiranja i života. To je samo jedna od stipendija koja stoji na raspolaganju studentima širom svijeta.
Prijavljivanje za stipendiju vrši se na: https://www.symptoma.com/bs/stipendija
SYMPTOMA GmbH
#1 SYMPTOMA, better diagnosis – stipendija
Neuhofen 5
4864 Attersee, Austria
Obavijest 15.01.2017. 
Obavještavaju se studenti 2.godine Građevine da će se nadoknada vježbi (predrok) iz predmeta Engleski jezik III održati u utorak, 17.1. u 10.00 sati.
v.as.Maja Hamzić
Obavijest 13.01.2017
Obavještavaju se studenti koji nisu dobili potpis kod Doc.dr. Amne Ćatić, da će profesorica biti u fiskulturnoj sali u utorak, 17.01.2017. godine u 14,00 sati.
Studentska služba Fakulteta
Obavijest 13.01.2017
Obavještavaju se studenti druge godine Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se
drugi i integralni test iz predmeta Otpornost materijala I održati po planu u
ponedjeljak 16.01.2017. godine u 9.00 na Mašinskom fakultetu u Zenici (sala 4204)
.
Integralnom testu pristupaju studenti koji su na prvom testu osvojili manje od 51% bodova (uključujući i one koji nisu izašli), te studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim uspjehom na prvom testu. Studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom na prvom testu treba da se jave predmetnom nastavniku do nedjelje u 20.00 putem emaila.
Oblasti testa su: Integralni: sve oblasti (osim Hipoteza o razaranju)
Drugi test: Savijanje Ravno stanje napona i primjena
Studenti koji su oslobođeni testa su
1. Adilović Berina
2. Delić Adis
3. Hidić Mubina
4. Karić Abdulah
5. Šišić Nermina
6. Talić Rabija
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Obavijest 11.01.2017
Obavještavaju se studenti studijskog programa Građevinarstvo, da će se nastava kod Prof. Ivice Boke održati prema slijedećem rasporedu:
- na I ciklusu: petak 20.01.2017. od 15 do 20 sati
- na II ciklusu: subota 21.01.2017. od 12 do 20 sati
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o nadoknadi nastave iz predmeta Osnovi matematike za inženjerstvo 10.01.2017
Obavještavaju se studenti I godine studijskog programa Proizvodni biznis da će se nadoknada nastave iz predmeta Osnovi matematike za inženjerstvo održati u srijedu 11.01.2017. sa početkom u 14 sati.
Doc. dr. Edin Berberović
Termini ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku - Proizvodni biznis 10.01.2017
Semes Odsjek Predmet Dan Sat Učionica Datum Datum
5 PB-MSP Projektovanje tehnoloških postupaka 2015/2016.
2016/2017.
         
5 PB-MSP CIM tehnologije          
5 PB-MSP Alati i pribori ( 2015/2016.) srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
5 PB-MSP Industrijski manipulatori i roboti 2014/15.
2015/16.
pet 11:00 / 27.jan 10.feb
5 PB-MSP Tehnologija obrade nemetalnih materijal srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
5 PB-MSP Nekonvencionalni postupci obrade 2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
pon 10:00 2007 16.jan 30.jan
5 PB-MSP Mašine za obradu deformacijom čet 16:00 / 02.feb 28.feb
5 PB-MSP Nove proizvodne tehnologije sri 9:00 2007 25.jan 08.feb
6 PB-MSP Industrijski manipulatori i roboti  (2016/2017.) pet 11:00 / 27.jan 10.feb
6 PB-MSP Nove proizvodne tehnologije    (2015/2016.) srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
6 PB-MSP Alati i pribori   (2014/2015.) srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
Obavijest o nastavku nastave 10.01.2017
Po novoj obavijesti rektora Univerziteta u Zenici, obavještavaju se studenti i nastavno osoblje da se nastava i sve druge nastavne aktivnosti nastavljaju odvijati u skladu sa utvrđenim rasporedom počevši od srijede 11.01.2017. godine.
Propuštenu nastavu od ponedjeljka 09.01. i utorka 10.01.2017. potrebno je blagovremeno nadoknaditi.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o obustavi nastave 09.01.2017
Povodom aktuelne meteorološke situacije izazvane niskim temperaturama, kao i zbog obustave isporuke toplotne energije na području grada Zenica, obustavljaju se nastavne aktivnosti na fakultetima Univerziteta u Zenici počevši od 09.01.2017. godine do daljnjeg.
Nadoknada nastavnih aktivnosti izvršit će se nakon uspostavljanja sistema grijanja u gradu Zenica, o čemu će se izdati blagovremeno obavještenje.
Rektor Univerziteta u Zenici
Obavještenje svim studentima o ovjeri zimskog semestra akademske 2016/2017. godine 06.01.2017
Ovjera zimskog semestra akademske 2016/2017. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 09. januara (ponedjeljak) do 20. januara (petak) 2017. godine u vrijeme rada Studentske službe, od 11:00 do 14:00 svakog radnog dana.
Za ovjeru semestra potrebni su potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom zimskog semestra akademske 2016/2017. godine.
Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje će slušati u ljetnom semestru na naličju lista. Student na prvu praznu stranicu INDEXA upisuje predmete ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine.
Studenti ponovci nisu obavezni imati potpise, ukoliko su pri prvom slušanju semestra sakupili sve potpise.
NAPOMENA: Studenti koji nisu regulisali osiguranje (BSO – izvršili uplatu ili donijeli Izjavu) dužni su prije ovjere zimskog semestra donijeti Izjavu ovjerenu u opštini ( da BSO i Fakultet ne snose troskove njihovog liječenja u slučaju povrede), u suprotnom neće moći ovjeriti zimski i upisati ljetni semester.
Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba
Božićna čestitka 06.01.2017
Svim studentima, uposlenicima i spoljnim saradnicima Politehničkog fakulteta pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretne Božićne blagdane.
Menadžment Politehničkog fakulteta

Arhiva novosti: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |  2012 |  2011
Webmaster | Ažurirano 28.03.2017