Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici

Univerzitet u Zenici
Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Obavijest 22.02.2017
Obavještavaju se korisnici studentske službe Politehničkog fakulteta da ista neće raditi u četvrtak, 23/02/2017. godine.
Obavještenje 22.02.2017
Obavještavaju se studenti III godine studijskog programa Proizvodni biznis, koji su odabrali predmet Industrijski manipulatori i roboti, da će se uvodno predavanje održati u ponedjeljak, 27.02.2017. godine u 12:15h u sali 3105.
Predmetni nastavnik: V.prof.dr. Malik Čabaravdić
Poziv za razmjenu studenata i akademskog osoblja u okviru Mevlana programa razmjene 22.02.2017
Otvoren je poziv za razmjenu studenata i nastavnog osoblja u okviru Mevlana programa mobilnosti. Program je finansiran od strane Vlade Republike Turske a trenutno je otvoren poziv za aplikacije za Trakya Univerzitet u Edirneu, Univerzitet u Ankari, Ondokuz Mayis Univerzitet u Samsunu i Duzce Univerzitet u Duzceu.
Sve informacije u vezi programa i nacina prijave nalaze se na stranici Univerziteta u Zenici: link
Sastanak za studente završnih godina u vezi stručne/industrijske prakse i odabira predmeta za diplomske radove 21.02.2017
Pozivaju se studenti završnih godina I ciklusa studija oba odsjeka (IV godina Građevinarstvo i III godina Proizvodni biznis) na sastanak kod prodekana za nastavu radi utvrđivanja rasporeda studenata po firmama za obavljanje obavezne stručne/industrijske prakse i definisanja predmeta i mentora za izradu diplomskih radova.
Sastanci će se održati u slijedećim terminima:
- za odsjek Proizvodni biznis: u četvrtak 23. februara sa početkom u 9 sati
- za odsjek Građevinarstvo: u petak 24. februara sa početkom u 10 sati.
Svi studenti završnih godina OBAVEZNI su da se jave u navedenim terminima u kabinet prodekana za nastavu.
Prodekan za nastavu i studenska pitanja
Obavijest 20.02.2017
Obavještavaju se studenti III godine studijskog programa Proizvodni biznis, koji su odabrali predmet Industrijski manipulatori i roboti, da će se uvodne vježbe održati u utorak, 21.02.2017. godine u 12:15h u sali 4106.
Predmetni asistenti: Anel Husaković, mag.el.-dipl.ing.el., Dženana Tomašević, mag.el.-dipl.ing.el.
Obavještenje studentima II ciklusa o ovjeri zimskog i početku ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine 20.02.2017
Ovjera zimskog semestra i upis u ljetni semestar akademske 2016/2017. godine za studente svih studijskih programa II ciklusa studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 20. februara (ponedjeljak) do 28. februara (utorak) 2017. godine. Za ovjeru semestra potrebni su potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom zimskog semestra akademske 2016/2017. godine.
Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje će slušati u ljetnom semestru na naličju lista. Student na prvu praznu stranicu INDEXA upisuje predmete ljetnog semestra (koje možetenaći na oglasnoj ploči) akademske 2016/2017. godine. Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste. Napomena: Studenti koji nisu regulisali troškove školarine dužni su to uraditi u što kraćem roku.
Nastava na II ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine počinje u ponedjeljak 27.02.2017. godine, prema rasporedu koji je postavljen na web stranici i na oglasnoj ploči fakulteta.
Studentska služba fakulteta
Obavijest o zamjeni termina predavanja i vježbi 20.02.2017
U prvoj sedmici nastave, za predavanja i vježbe iz predmeta Građevinske mašine i uređaji na odsjeku Građevinarstvo će se tzamijeniti termini, tako da će vježbe biti održane u srijedu 22.02.2017. od 9.15-11.00, a predavanja u četvrtak 23.02.2017. od 13.15-15.00.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Jovan Sredojević
Obavijest 18.02.2017
Zbog službenog odsustva predmetnog nastavnika i saradnika, predavanja i vježbe na odsjeku Građevinarstvo iz predmeta Zaštita okoliša i prostorno planiranje neće se održati u ponedjeljak 20.2.2017. Nastava iz ovog predmeta će početi u naredni ponedjeljak 27.02.2017., a propuštena nastava se nadoknaditi u dogovoru sa studentima.
Predmetni saradnik Doc. dr. Nusret Imamović
Početak nastave na I ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine 16.02.2017
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da nastava na I ciklusu studija počinje u ponedjeljak 20.02.2017. godine.
Raspored nastave za ljetni semestar za oba odsjeka postavljen je na na web stranici i na oglasnoj ploči fakulteta, kao i raspored studenata po grupama za odsjek Građevinarstvo, sve na odgovarajućim linkovima.
Napomena: Radi izmjene nastavnog plana i programa, studenti koji objavljaju I godinu odsjeka Građevinarstvo dužni su da slušaju predmet Materijali u građevinarstvu II i da iz istog polažu ispit.
Obavijest o neradnom danu 16.02.2017
U povodu nastupajućeg praznika Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (Službeni list RBiH br. 9/95) obavještavaju se zaposlenici, spoljni saradnici i studenti Politehničkog fakulteta da se 01.03.2017. godine (srijeda) neće raditi.
Svim zaposlenicima, spoljnim saradnicima i studentima Politehničkog fakulteta čestitamo nastupajući praznik.
Obavijest 08.02.2017
Obavještavaju se studenti da Studentska služba Fakulteta neće raditi u četvrtak, 09/02/2017. godine.
Uprava Fakulteta
Obavijest 07.02.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se završni-usmeni dio ispita iz predmeta Matematika I i Matematika i statistika održati u petak, 10.02.2017. godine u 17:00 u prostorijama Filozofskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest 06.02.2017
Radi zdravstvenih razloga predmetnog saradnika, ispit iz predmeta Engleski jezik III i IV pomijera se za petak u 15.00 sati.
Predmetni saradnik as. Maja Hinović-Hamzić
Obavijest 03.02.2017
Obavještavaju se samofinansirajući studenti II ciklusa studija na oba odsjeka da za prijavu ispita trebaju da izvrše uplatu predviđenog iznosa za svaki ispit koji polažu. Podaci o uplati mogu se izuzeti u studentskoj službi fakulteta.
Menadžment fakulteta
Obavijest 01.02.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka za Proizvodni biznis da će se završni-usmeni dio ispita iz predmeta Matematika I i Matematika i statistika održati u subotu, 04.02.2017. godine u 08:00 u prostorijama Filozofskog fakulteta.
Predmetni nastavnik: Prof.dr Bernadin Ibrahimpašić
Studijski programi i kursevi diplomatske akademije Beč za akademsku 2017/18 24.01.2017
Diplomatska akademija u Beču je profesionalna škola koja nudi postdiplomske studije posvećene pripremi mladih, talentovanih diplomanata za internacionalnu karijeru i vodeće pozicije u međunarodnim organizacijama, EU, javnoj upravi i biznisu. Za akdemsku 2017/18 Diplomatska akademija nudi sljedeće studijske programe i kurseve:
1) 54. Diplomski studijski program: jednogodišnji program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa
2) 22.M.A.I.S.- studijski program (Master of Advanced Internatonal Studies): dvogodišnji master program sa težištem na Evropi
3) 11.E.T.I.A- studijski program (Master in Environmental Technology & International Affairs): dvogodišnji MSc-program tokom kojeg će se polaznici upoznati sa političkom, pravnom i privrednom pozadinom kao i sa naučno-tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezanih za okoliš
4) Ljetni kurs za njemački jezik i kulturu i civilizaciju Austrije
Za kandidatkinje/kandidate iz Bosne i Hercegovine na raspolaganju su posebne stipendije ADA-e ( Austrian Decelopment Agency). Dodatne informacije o ponudi, kao i informacije o načinu apliciranje dostupne su na web stranici www.da-vienna.ac.at
Obavijest 24.01.2017
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će se nastava kod Prof.dr. Ivice Boke i Prof.dr. Edisa Softića održati u petak i subotu kako slijedi:
- Prof. dr. Ivica Boko, petak 27.01.2017. od 15 do 20 sati na I ciklusu studija i subota 28.01.2017. od 12 do 20 sati na II ciklusu studija
- Prof. dr. Edis Softić, petak 27.01.2017. od 15 - 20 sati i subota 28.01.2017. od 8 - 12 sati
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest 24.01.2017
Obavještavaju se studenti da se ispit iz predmeta Proizvodne tehnologije I pomijera za utorak, 31/01/2017 godine u 10,00 sati.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Edin Begović
Obavijest 19.01.2017. 
Obavještavaju se svi studenti koji imaju predavanja kod prof. dr Ivice Boke da se nastava odgađa zbog bolesti nastavnika. O narednom terminu nastave studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Službe Politehničkog fakutleta
Obavijest SYMPTOMA, better diagnosis - stipendija 17.01.2017. 
Opis (kratki): Stipendija za studente koji rade kako bi platili troškove studiranja.
Opis (dugi): SYMPTOMA, internetski pretraživač za bolesti, dodjeljuje stipendije na godišnjoj razini za studente koji su rade kako bi financirali troškove studiranja i života. To je samo jedna od stipendija koja stoji na raspolaganju studentima širom svijeta.
Prijavljivanje za stipendiju vrši se na: https://www.symptoma.com/bs/stipendija
SYMPTOMA GmbH
#1 SYMPTOMA, better diagnosis – stipendija
Neuhofen 5
4864 Attersee, Austria
Obavijest 15.01.2017. 
Obavještavaju se studenti 2.godine Građevine da će se nadoknada vježbi (predrok) iz predmeta Engleski jezik III održati u utorak, 17.1. u 10.00 sati.
v.as.Maja Hamzić
Obavijest 13.01.2017
Obavještavaju se studenti koji nisu dobili potpis kod Doc.dr. Amne Ćatić, da će profesorica biti u fiskulturnoj sali u utorak, 17.01.2017. godine u 14,00 sati.
Studentska služba Fakulteta
Obavijest 13.01.2017
Obavještavaju se studenti druge godine Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se
drugi i integralni test iz predmeta Otpornost materijala I održati po planu u
ponedjeljak 16.01.2017. godine u 9.00 na Mašinskom fakultetu u Zenici (sala 4204)
.
Integralnom testu pristupaju studenti koji su na prvom testu osvojili manje od 51% bodova (uključujući i one koji nisu izašli), te studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim uspjehom na prvom testu. Studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom na prvom testu treba da se jave predmetnom nastavniku do nedjelje u 20.00 putem emaila.
Oblasti testa su: Integralni: sve oblasti (osim Hipoteza o razaranju)
Drugi test: Savijanje Ravno stanje napona i primjena
Studenti koji su oslobođeni testa su
1. Adilović Berina
2. Delić Adis
3. Hidić Mubina
4. Karić Abdulah
5. Šišić Nermina
6. Talić Rabija
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Obavijest 11.01.2017
Obavještavaju se studenti studijskog programa Građevinarstvo, da će se nastava kod Prof. Ivice Boke održati prema slijedećem rasporedu:
- na I ciklusu: petak 20.01.2017. od 15 do 20 sati
- na II ciklusu: subota 21.01.2017. od 12 do 20 sati
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o nadoknadi nastave iz predmeta Osnovi matematike za inženjerstvo 10.01.2017
Obavještavaju se studenti I godine studijskog programa Proizvodni biznis da će se nadoknada nastave iz predmeta Osnovi matematike za inženjerstvo održati u srijedu 11.01.2017. sa početkom u 14 sati.
Doc. dr. Edin Berberović
Termini ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku - Proizvodni biznis 10.01.2017
Semes Odsjek Predmet Dan Sat Učionica Datum Datum
5 PB-MSP Projektovanje tehnoloških postupaka 2015/2016.
2016/2017.
         
5 PB-MSP CIM tehnologije          
5 PB-MSP Alati i pribori ( 2015/2016.) srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
5 PB-MSP Industrijski manipulatori i roboti 2014/15.
2015/16.
pet 11:00 / 27.jan 10.feb
5 PB-MSP Tehnologija obrade nemetalnih materijal srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
5 PB-MSP Nekonvencionalni postupci obrade 2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
pon 10:00 2007 16.jan 30.jan
5 PB-MSP Mašine za obradu deformacijom čet 16:00 / 02.feb 28.feb
5 PB-MSP Nove proizvodne tehnologije sri 9:00 2007 25.jan 08.feb
6 PB-MSP Industrijski manipulatori i roboti  (2016/2017.) pet 11:00 / 27.jan 10.feb
6 PB-MSP Nove proizvodne tehnologije    (2015/2016.) srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
6 PB-MSP Alati i pribori   (2014/2015.) srij 9:00 2007 25.jan 08.feb
Obavijest o nastavku nastave 10.01.2017
Po novoj obavijesti rektora Univerziteta u Zenici, obavještavaju se studenti i nastavno osoblje da se nastava i sve druge nastavne aktivnosti nastavljaju odvijati u skladu sa utvrđenim rasporedom počevši od srijede 11.01.2017. godine.
Propuštenu nastavu od ponedjeljka 09.01. i utorka 10.01.2017. potrebno je blagovremeno nadoknaditi.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o obustavi nastave 09.01.2017
Povodom aktuelne meteorološke situacije izazvane niskim temperaturama, kao i zbog obustave isporuke toplotne energije na području grada Zenica, obustavljaju se nastavne aktivnosti na fakultetima Univerziteta u Zenici počevši od 09.01.2017. godine do daljnjeg.
Nadoknada nastavnih aktivnosti izvršit će se nakon uspostavljanja sistema grijanja u gradu Zenica, o čemu će se izdati blagovremeno obavještenje.
Rektor Univerziteta u Zenici
Obavještenje svim studentima o ovjeri zimskog semestra akademske 2016/2017. godine 06.01.2017
Ovjera zimskog semestra akademske 2016/2017. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 09. januara (ponedjeljak) do 20. januara (petak) 2017. godine u vrijeme rada Studentske službe, od 11:00 do 14:00 svakog radnog dana.
Za ovjeru semestra potrebni su potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom zimskog semestra akademske 2016/2017. godine.
Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje će slušati u ljetnom semestru na naličju lista. Student na prvu praznu stranicu INDEXA upisuje predmete ljetnog semestra akademske 2016/2017. godine.
Studenti ponovci nisu obavezni imati potpise, ukoliko su pri prvom slušanju semestra sakupili sve potpise.
NAPOMENA: Studenti koji nisu regulisali osiguranje (BSO – izvršili uplatu ili donijeli Izjavu) dužni su prije ovjere zimskog semestra donijeti Izjavu ovjerenu u opštini ( da BSO i Fakultet ne snose troskove njihovog liječenja u slučaju povrede), u suprotnom neće moći ovjeriti zimski i upisati ljetni semester.
Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba
Božićna čestitka 06.01.2017
Svim studentima, uposlenicima i spoljnim saradnicima Politehničkog fakulteta pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretne Božićne blagdane.
Menadžment Politehničkog fakulteta

Arhiva novosti: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |  2012 |  2011
Webmaster | Ažurirano 22.02.2017